Stor och stark En kärleksfullträningsbok om vägen från att  vara i dålig form till att bli stor och stark.

Release: Augusti 2019


Författare:
Anna Suvanna Davidsson 
Elin Junsjö Bjärkstedt 
Fotograf: Jenny  Brandt Grönberg
Förlag: Mima Förlag